Having fun isn’t hard when you’ve got a Metro Card.
.
.
.
.
#trussissues #tramwa…

Having fun isn’t hard when you’ve got a Metro Card.
.
.
.
.

Source