Låt oss tacka Herren Kristus, som gav oss livet när han iog på korset. Av hjärta…

Låt oss tacka Herren Kristus, som gav oss livet när han iog på korset. Av hjärtat ber vi till honom:
R. Ge oss liv genom din död.

Du vår Mästare och Herre, som undervisat oss i tron och gett oss nytt liv genom ditt saliga lidande
– låt oss inte återfalla i den gamla synden och dess vanor.
Lär oss att i dag avstå från något
– och ge det till dem som bättre behöver.
Låt oss ta emot denna heliga fastedag som din gåva
– och helga den genom barmhärtighetens verk.
Tukta vår tröga vilja och vidga våra trånga gränser
– och gör oss till frikostiga och storsinta människor.
.
Förbönen i dagens
.
Bilderna är från Roosevelt Island, där jag gick i mässan idag för två år sedan:
https://www.katolinen.net/min-faders-hus/20190226
.

Source