This city 

: @rtanphoto #rooseveltisland #manhattanskyline #nyrag #newyorkrag…

This city 💕

📸: @rtanphoto

Source